Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Maaksel

Bouw, Vorm, Makelij, Opbouw, Fatsoen, Product, Gedaante, Gewrocht, Fabrikaat, Inrichting, Constructie, Voortbrengsel

Hits - 205
Synonyms - Bouw, Vorm, Makelij, Opbouw, Fatsoen, Product, Gedaante, Gewrocht, Fabrikaat, Inrichting, Constructie, Voortbrengsel
Maaksel dat niet gelukt is

Misbaksel, Wanproduct

Hits - 179
Synonyms - Misbaksel, Wanproduct
Maakwerk vervangend

Confectie, Fabrieksgoed

Hits - 169
Synonyms - Confectie, Fabrieksgoed
Maal

Dis, Tijd, Keer, Reis, Vlek, Werf, Diner, Lunch, Teken, Etmaal, Koffer, Ontbijt, Souper, Valies, Ditmaal, Knapzak, Maaltijd, Reiszak, Ijzermaal, Ijzervlek, Noenmaal, Avondmaal, Feestmaal, Brievenzak, Grensteken, Middagmaal, Moedermaal, Moedervlek, Brievenmaal

Hits - 186
Synonyms - Dis, Tijd, Keer, Reis, Vlek, Werf, Diner, Lunch, Teken, Etmaal, Koffer, Ontbijt, Souper, Valies, Ditmaal, Knapzak, Maaltijd, Reiszak, Ijzermaal, Ijzervlek, Noenmaal, Avondmaal, Feestmaal, Brievenzak, Grensteken, Middagmaal, Moedermaal, Moedervlek, Brieven
Maal (versleer)

Metrum

Hits - 189
Maal(tijd)

Mensuur

Hits - 188
Maalbak

Roerbak, Hollander

Hits - 177
Synonyms - Roerbak, Hollander
Maalbak bij papierbereiding

Hollander

Hits - 175
Maalderij

Molen, Mouterij

Hits - 177
Synonyms - Molen, Mouterij
Maalderijproduct

Hardgries

Hits - 170
Maalgeld

Maalrecht

Hits - 187
Maalinrichting

Molen, Gemaal, Windmolen, Poldermolen, Poldergemaal

Hits - 175
Synonyms - Molen, Gemaal, Windmolen, Poldermolen, Poldergemaal
Maalkalf

Koekalf

Hits - 187
Maalman

Marktgenoot

Hits - 193
Maalpeil

M.p.

Hits - 177